Foretaket er godkjent innenfor følgende 3 godkjenningsområder:

  • Murarbeid
  • Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)
  • Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Sentral godkjenning


Ullern,Oslo

Høybråten,Oslo

Høybråten,Oslo

Høybråten,Oslo

Høybråten,Oslo

Entre,Toppåsen,Oslo

Entre,Toppåsen,Oslo

Ullern,Oslo

Ullern,Oslo

Ullern,Oslo

Ullern,Oslo

Solveien,Oslo

Solveien,Oslo

Solveien,Oslo